Předpis 124/1993 Sb.

Citace124/1993 Sb.
NázevZákon České národní rady o přestupcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Částka34 (22. 4. 1993)
Účinnostod 22. 4. 1993

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/1990úplné zněníZákon České národní rady o přestupcích 
Vztahováno k
239/1999vztah kNález Ústavního soudu ze dne 19. října 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Svinaře z 8. dubna 1999 č. 1/99 o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí na území obce 


ISP (příhlásit)