Předpis 12/1997 Sb.

Citace12/1997 Sb.
NázevZákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
Částka3 (21. 2. 1997)
Účinnostod 21. 2. 1997
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
41 Návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
54/1953rušíVládní nařízení o provozu na silnicích 
13/1956rušíZákonné opatření, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích 
87/1964novelizujeVyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech 
99/1989novelizujeVyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) 
Derogace pasivní
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)1
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů2
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů3
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů4
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky5


ISP (příhlásit)