Předpis 12/1994 Sb.

Citace12/1994 Sb.
NázevVyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem
Částka3 (20. 1. 1994)
Účinnostod 1. 3. 1994, zrušeno dnem 19. 11. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
447/2001novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě 
361/2009rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/1994 Sb., kterou se stanoví technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních, a vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 12/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem, ve znění vyhlášky č. 447/2001 Sb. 


ISP (příhlásit)