Předpis 12/1978 Sb.

Citace12/1978 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o ochraně lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti
Částka3 (31. 1. 1978)
Účinnostod 1. 3. 1978, zrušeno dnem 1. 1. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
289/1995rušíZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 


ISP (příhlásit)