Předpis 110/2005 Sb.

Citace110/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Částka35 (14. 3. 2005)
Účinnostod 1. 4. 2005, zrušeno dnem 1. 6. 2012

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
293/2002novelizujeVyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
Derogace pasivní
123/2012rušíVyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)