Předpis 11/2001 Sb.

Citace11/2001 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
Částka3 (11. 1. 2001)
Účinnostod 11. 1. 2001, zrušeno dnem 1. 4. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
771 Vládní návrh zákona o soudech a soudcích - RJ

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
335/1991novelizujeZákon o soudech a soudcích 
436/1991novelizujeZákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky 
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství 
Derogace pasivní
6/2002rušíZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)1


ISP (příhlásit)