Předpis 108/2008 Sb.

Citace108/2008 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb.
Částka34 (4. 4. 2008)
Účinnostod 4. 4. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
103/2003novelizujeNařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech 
Derogace pasivní
262/2012rušíNařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)