Předpis 100/2012 Sb.

Citace100/2012 Sb.
NázevVyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
Částka39 (30. 3. 2012)
Účinnostod 1. 4. 2012, zrušeno dnem 1. 4. 2015
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
21/2014novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi 
268/2014rušíZákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
123/2000na základěZákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)