Předpis 89/2021 Sb.

Citace89/2021 Sb.
NázevZákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Částka36 (1. 3. 2021)
Účinnostod 26. 5. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
696 Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 89/2021 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 
54/2015rušíNařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 
55/2015rušíNařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 
Vztahováno k
170/2021na základěVyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích 
186/2021na základěVyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích 
54/2022na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů 
97/2022na základěVyhláška k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů 


ISP (příhlásit)