Předpis 369/2019 Sb.

Citace369/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka153 (31. 12. 2019)
Účinnostod 14. 12. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
454 Novela z. o rostlinolékařské péči

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 369/2019 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
147/2002novelizujeZákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) 
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
328/2004rušíVyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
380/2011rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu 
328/2012rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělskéhointervenčního fondu, ve znění vyhlášky č. 380/2011 Sb. 


ISP (příhlásit)