Předpis 233/2013 Sb.

Citace233/2013 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Částka91 (2. 8. 2013)
Účinnostod 17. 8. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
808 Novela z. o silničním provozu

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 233/2013 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 


ISP (příhlásit)