Předpis 420/2009 Sb.

Citace420/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka135 (27. 11. 2009)
Účinnostod 1. 12. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
855 Novela obchodního zákoníku
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 420/2009 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
104/2008novelizujeZákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí) 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1


ISP (příhlásit)