Předpis 384/2008 Sb.

Citace384/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony
Částka124 (20. 10. 2008)
Účinnostod 20. 10. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
429 Novela z. o znakové řeči
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 124 pod číslem 384/2008 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
483/1991novelizujeZákon České národní rady o České televizi 
155/1998novelizujeZákon o znakové řeči a o změně dalších zákonů 
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
563/2004novelizujeZákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1


ISP (příhlásit)