Předpis 14/2002 Sb.

Citace14/2002 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
Částka7 (16. 1. 2002)
Účinnostod 1. 3. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
879 Vládní návrh zákona o státním zastupitelství
Navržené změny5 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 14/2002 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství 
201/1997novelizujeZákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
151/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního1
192/2003novelizujeZákon ze dne 10. 6. 2003, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2


ISP (příhlásit)