Předpis 223/1999 Sb.

Citace223/1999 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
Částka76 (12. 10. 1999)
Účinnostod 1. 12. 1999
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
136 Vládní návrh na změnu souvisejících zákonů s branným zákonem
Navržené změny4 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 223/1999 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
18/1992novelizujeZákon o civilní službě 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře 
Derogace pasivní
587/2004novelizujeZákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů1
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku2


ISP (příhlásit)