Předpis 162/1998 Sb.

Citace162/1998 Sb.
NázevÚstavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod
Částka56 (13. 7. 1998)
Účinnostod 1. 1. 1999
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
371 Návrh novely Listiny základních práv a svobod

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 162/1998 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1993novelizujeUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)