Písemné pozměňovací návrhy
Jan Bartošek

ČísloSněmovní tiskDokumentPopisPředloženo
452Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 201812269-17672.docx (20 KB) / PDF (227 KB, 3 strany) 6. 12. 2017
38245Novela z. - vodní zákon12606-18323.doc (31 KB) / PDF (193 KB, 2 strany) 27. 2. 2018
76850Novela z. o svobodném přístupu k informacím12992-19011.doc (59 KB) / PDF (306 KB, 4 strany) 18. 5. 2018
1140132Novela z. o státní službě13364-19652.docx (20 KB) / PDF (238 KB, 2 strany) 17. 7. 2018
1925287Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 201914149-20928.docx (18 KB) / PDF (218 KB, 2 strany) 5. 12. 2018
1927287Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 201914151-20930.docx (17 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 5. 12. 2018
1929287Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 201914153-20932.docx (18 KB) / PDF (220 KB, 3 strany) 5. 12. 2018
2365207Novela z. o obchodních korporacích14589-21713.docx (52 KB) / PDF (283 KB, 6 stran) 8. 3. 2019
3416509Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní15640-23540.docx (20 KB) / PDF (223 KB, 2 strany) 24. 9. 2019
3417509Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní15641-23541.docx (20 KB) / PDF (219 KB, 2 strany) 24. 9. 2019
3418509Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní15642-23542.docx (24 KB) / PDF (236 KB, 1 strana) 24. 9. 2019
3419509Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní15643-23543.docx (14 KB) / PDF (173 KB, 3 strany) 24. 9. 2019
3420509Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní15644-23544.docx (19 KB) / PDF (224 KB, 2 strany) 24. 9. 2019
3426509Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní15650-23550.docx (19 KB) / PDF (229 KB, 2 strany) 24. 9. 2019
3703605Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202015927-24038.docx (16 KB) / PDF (233 KB, 2 strany) 15. 11. 2019
3704605Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202015928-24039.docx (35 KB) / PDF (343 KB, 6 stran) 15. 11. 2019
3705605Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202015929-24040.docx (18 KB) / PDF (218 KB, 2 strany) 15. 11. 2019
3706605Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202015930-24041.docx (19 KB) / PDF (230 KB, 3 strany) 15. 11. 2019
3981580Novela z. - daňový řád16205-24419.docx (59 KB) / PDF (415 KB, 17 stran) 6. 12. 2019
4060658Vl.n.z. o dani z digitálních služeb16284-24580.docx (41 KB) / PDF (285 KB, 2 strany) 30. 12. 2019
4138550Novela z. o obecní policii16362-24751.docx (23 KB) / PDF (329 KB, 3 strany) 21. 1. 2020
4142550Novela z. o obecní policii16366-24756.docx (27 KB) / PDF (331 KB, 3 strany) 21. 1. 2020
4807815Vl.n.z.o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce byt.17031-25799.docx (19 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 7. 4. 2020
4809813Vl.n.z.o opatřeních v obl.splácení úvěrů v souv.s pandemií17033-25800.docx (20 KB) / PDF (206 KB, 2 strany) 7. 4. 2020
4810816Vl.n.z.o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce pod.17034-25802.docx (23 KB) / PDF (263 KB, 4 strany) 7. 4. 2020
4835813Vl.n.z.o opatřeních v obl.splácení úvěrů v souv.s pandemií17059-25827.docx (20 KB) / PDF (201 KB, 1 strana) 7. 4. 2020
5016831Vl.n.z. o správě daňového odpočtu17240-26072.docx (24 KB) / PDF (287 KB, 5 stran) 22. 4. 2020
5189850Novela z. o kompenzačním bonusu17413-26344.docx (22 KB) / PDF (163 KB, 1 strana) 6. 5. 2020
5376453Novela z. - trestní zákoník17600-26663.docx (32 KB) / PDF (295 KB, 4 strany) 27. 5. 2020
5381874Vl.n.z.,kterým se mění některé daň.zák.v souv.s koronavirem17605-26670.docx (27 KB) / PDF (247 KB, 4 strany) 27. 5. 2020
5401453Novela z. - trestní zákoník17625-26694.docx (27 KB) / PDF (301 KB, 4 strany) 27. 5. 2020
5432874Vl.n.z.,kterým se mění některé daň.zák.v souv.s koronavirem17656-26728.docx (23 KB) / PDF (207 KB, 2 strany) 29. 5. 2020
5433874Vl.n.z.,kterým se mění některé daň.zák.v souv.s koronavirem17657-26729.docx (24 KB) / PDF (232 KB, 3 strany) 29. 5. 2020
5478453Novela z. - trestní zákoník17702-26783.docx (27 KB) / PDF (301 KB, 4 strany) 2. 6. 2020
5849624Novela z. - trestní řád18073-27320.docx (27 KB) / PDF (283 KB, 4 strany) 23. 6. 2020
5911889Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 202018135-27433.docx (23 KB) / PDF (220 KB, 3 strany) 30. 6. 2020
5912889Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 202018136-27434.docx (22 KB) / PDF (202 KB, 2 strany) 30. 6. 2020
5913889Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 202018137-27435.docx (23 KB) / PDF (234 KB, 3 strany) 30. 6. 2020
63251025Novela z. o zaměstnanosti18549-28295.docx (22 KB) / PDF (205 KB, 2 strany) 29. 9. 2020
65571055Vl.n.z.o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti18781-28670.docx (17 KB) / PDF (172 KB, 1 strana) 21. 10. 2020
6868966Vl.n.z.o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice19092-29130.docx (12 KB) / PDF (261 KB, 2 strany) 19. 11. 2020
69941067Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202119218-29314.docx (17 KB) / PDF (178 KB, 2 strany) 2. 12. 2020
69951067Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202119219-29315.docx (17 KB) / PDF (178 KB, 2 strany) 2. 12. 2020
69961067Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202119220-29316.docx (17 KB) / PDF (177 KB, 2 strany) 2. 12. 2020
70131071Rozpočet SFDI na rok 202119237-29336.docx (20 KB) / PDF (194 KB, 3 strany) 2. 12. 2020
75051159Novela státního rozpočtu na rok 202119729-30065.docx (24 KB) / PDF (200 KB, 2 strany) 17. 2. 2021
75061027Novela z. o požární ochraně19730-30066.docx (118 KB) / PDF (297 KB, 7 stran) 17. 2. 2021
7872633Novela z. o svobodném přístupu k informacím20096-30534.docx (28 KB) / PDF (280 KB, 3 strany) 24. 3. 2021
7873633Novela z. o svobodném přístupu k informacím20097-30535.docx (27 KB) / PDF (275 KB, 3 strany) 24. 3. 2021


ISP (příhlásit)