Písemné pozměňovací návrhy
Petr Bendl

ČísloSněmovní tiskDokumentPopisPředloženo
1556Vl. n. z. o státním rozpočtu ČR na rok 201405616-06128.doc (11 KB) / PDF (182 KB, 1 strana) 16. 12. 2013
1730339Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu07191-09115.doc (31 KB) / PDF (244 KB, 3 strany) 2. 12. 2014
3077450Novela z. o státních svátcích08538-11544.docx (12 KB) / PDF (175 KB, 1 strana) 27. 10. 2015
3289617Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 201608750-11857.odt (19 KB) / PDF (23 KB, 1 strana) 25. 11. 2015
3680543Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu09141-12406.docx (16 KB) / PDF (394 KB, 2 strany) 9. 2. 2016
3823616Novela z. - plemenářský zákon09284-12605.docx (12 KB) / PDF (176 KB, 1 strana) 1. 3. 2016
3827610Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu09288-12609.docx (12 KB) / PDF (120 KB, 1 strana) 1. 3. 2016
3828508Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek09289-12610.docx (12 KB) / PDF (383 KB, 1 strana) 1. 3. 2016
4322501Novela z. o ochraně přírody a krajiny09783-13423.odt (12 KB) / PDF (23 KB, 1 strana) 4. 5. 2016
4416501Novela z. o ochraně přírody a krajiny09877-13555.odt (13 KB) / PDF (39 KB, 1 strana) 25. 5. 2016
4590712Novela z. o vinohradnictví a vinařství10051-13808.doc (104 KB) / PDF (474 KB, 12 stran) 20. 6. 2016
4591723Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání10052-13809.docx (498 KB) / PDF (327 KB, 3 strany) 20. 6. 2016
5898927Novela z. - stavební zákon11359-16049.docx (20 KB) / PDF (225 KB, 1 strana) 28. 2. 2017
5899927Novela z. - stavební zákon11360-16050.docx (12 KB) / PDF (196 KB, 1 strana) 28. 2. 2017
5953903Novela z. - zákoník práce11414-16107.docx (21 KB) / PDF (267 KB, 2 strany) 1. 3. 2017
5954903Novela z. - zákoník práce11415-16108.docx (23 KB) / PDF (220 KB, 3 strany) 1. 3. 2017
5955903Novela z. - zákoník práce11416-16109.docx (20 KB) / PDF (184 KB, 1 strana) 1. 3. 2017
5981807Novela z. o provozu na pozemních komunikacích11442-16136.docx (18 KB) / PDF (277 KB, 3 strany) 2. 3. 2017


ISP (příhlásit)