Písemné pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku 162
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

ČísloPředkladatelDokumentPředloženo
2567Věra Kovářová14791-22027.docx (22 KB)5.04.2019


ISP (příhlásit)