Hlasování / 39. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
3961209 Novela z. o nemocenském pojištění (sněmovní tisk 85)27. 11. 2019 12:15Zamítnuto
3962209 Novela z. o nemocenském pojištění (sněmovní tisk 85)27. 11. 2019 12:16Zamítnuto
3963209 Novela z. o nemocenském pojištění (sněmovní tisk 85)27. 11. 2019 12:17Zamítnuto
3964226 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny27. 11. 2019 12:31Přijato
3965228 Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury ČR27. 11. 2019 12:35Přijato
3966229 Návrh na jmenování členů KR TA ČR27. 11. 2019 12:37Přijato
3967230 Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv27. 11. 2019 12:40Přijato
3968231 Návrh na volbu člena DR SFRB27. 11. 2019 12:42Přijato
3969Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2020 (sněmovní tisk 605)27. 11. 2019 17:27Přijato
3970291 Písemná interpelace V. Munzara na K. Dostálovou ve věci aktuálního čer28. 11. 2019 9:53Přijato
3971291 Písemná interpelace M. Grebeníčka na L. Zaorálka ve věci situace v Nár28. 11. 2019 9:55Přijato
3972291 Písemná interpelace I. Bartoše na A. Schillerovou ve věci zprávy o fin28. 11. 2019 10:05Přijato
3973  Pořad schůze28. 11. 2019 11:06Přijato
3974  Pořad schůze28. 11. 2019 11:07Přijato
3975  Pořad schůze28. 11. 2019 11:08Přijato
3976  Pořad schůze28. 11. 2019 11:08Přijato
3977167 Novela z. o vnitrozemské plavbě (sněmovní tisk 604)28. 11. 2019 11:35Přijato
3978167 Novela z. o vnitrozemské plavbě (sněmovní tisk 604)28. 11. 2019 11:36Přijato
3979169 Dohoda mezi ČR a Kambodž. královstvím o leteckých službách (sněmovní tisk 252)28. 11. 2019 11:43Přijato
3980170 Sml.mezi ČR a SR o aktualizaci hraničního dokum.díla (sněmovní tisk 393)28. 11. 2019 11:47Přijato

<<12345678>>ISP (příhlásit)