Hlasování / 7. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
741  Pořad schůze20. 3. 2014 9:07Přijato
742  Pořad schůze20. 3. 2014 9:09Zamítnuto
743  Pořad schůze20. 3. 2014 9:10Přijato
74426 Změna příl. A Stockholm.úml.o perzis.organických polutantech (sněmovní tisk 109)20. 3. 2014 9:16Přijato
74530 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy (sněmovní tisk 121)20. 3. 2014 9:21Přijato
74631 Basilejská úml. o kontrole pohybu nebezpečných odpadů (sněmovní tisk 122)20. 3. 2014 9:25Přijato
74722 Sml. mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci (sněmovní tisk 101)20. 3. 2014 9:51Přijato
74822 Sml. mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci (sněmovní tisk 101)20. 3. 2014 9:51Zamítnuto
74922 Sml. mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci (sněmovní tisk 101)20. 3. 2014 9:52Zamítnuto
75033 Evropsko-středom.let. doh. mezi státy EU a vl.Státu Izrael (sněmovní tisk 132)20. 3. 2014 9:58Přijato
75134 Doh. o letecké dopravě mezi státy ES a Kanadou (sněmovní tisk 133)20. 3. 2014 10:03Přijato
75254 Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví (sněmovní tisk 113)20. 3. 2014 10:25Přijato
75321 Doh.mezi ČR a vl. Andorrského knížectví o výměně informací (sněmovní tisk 15)20. 3. 2014 10:31Přijato
75423 Doh.mezi ČR a Zvlášt.admin.oblastí Hongkong o předávání osob (sněmovní tisk 102)20. 3. 2014 10:39Přijato
75524 Doh.mezi ČR a Zvl.adm.obl.Hongkong o vzáj.pomoci v tr.věcech (sněmovní tisk 103)20. 3. 2014 10:43Přijato
75625 Doh.mezi ČR a Zvl.admin.obl.Hongkong o před.odsouzených osob (sněmovní tisk 104)20. 3. 2014 10:47Přijato
75727 Prot.mezi ČR a Slov.rep.o právní pomoci poskyt.justič.orgány (sněmovní tisk 110)20. 3. 2014 10:56Přijato
75828 Prot. mezi ČR a vl. Singapur. rep.o zamez. dvoj. zdanění (sněmovní tisk 111)20. 3. 2014 11:00Přijato
75956 Návrh na zřízení VK PS Opencard20. 3. 2014 12:10Zamítnuto
76056 Návrh na zřízení VK PS Opencard20. 3. 2014 12:11Přijato

<<1234567>>ISP (příhlásit)