Hlasování / 7. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
76117 Novela z. o ochraně ovzduší (sněmovní tisk 90)4. 11. 2010 12:51Přijato
76242 Úmluva o používání informační technologie pro celní účely (sněmovní tisk 52)4. 11. 2010 17:21Přijato
76344 Prot. mezi ČR a Belgickým král. o zamezení dvojího zdanění (sněmovní tisk 87)4. 11. 2010 17:26Přijato
76445 Vl.n. k souhlasu s ratifikací Memoranda o porozumění (sněmovní tisk 94)4. 11. 2010 17:33Přijato
76545 Vl.n. k souhlasu s ratifikací Memoranda o porozumění (sněmovní tisk 94)4. 11. 2010 17:35Přijato
76646 Doh. o letecké dopravě mezi státy ES a Kanadou (sněmovní tisk 105)4. 11. 2010 17:39Přijato
76746 Doh. o letecké dopravě mezi státy ES a Kanadou (sněmovní tisk 105)4. 11. 2010 17:40Přijato
76847 Prot. o změně Doh. mezi státy ES a USA o letecké dopravě (sněmovní tisk 108)4. 11. 2010 17:45Přijato
76947 Prot. o změně Doh. mezi státy ES a USA o letecké dopravě (sněmovní tisk 108)4. 11. 2010 17:46Přijato
77048 Prot. o perzistentních organických polutantech (sněmovní tisk 109)4. 11. 2010 17:50Přijato
77149 Sml.mezi ČR a vl. Černé Hory o výměně a ochr. utaj.informací (sněmovní tisk 126)4. 11. 2010 17:54Přijato
77250 Sml.mezi ČR a vl. Rumunska o vzájemné ochraně utaj.informací (sněmovní tisk 127)4. 11. 2010 17:56Přijato
77350 Sml.mezi ČR a vl. Rumunska o vzájemné ochraně utaj.informací (sněmovní tisk 127)4. 11. 2010 17:58Přijato
77451 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herc.o výměně a ochr. utaj. informací (sněmovní tisk 128)4. 11. 2010 18:00Přijato
77563 Informace o podpořeném financování za rok 2009 (sněmovní tisk 2)4. 11. 2010 18:08Přijato
77663 Informace o podpořeném financování za rok 2009 (sněmovní tisk 2)4. 11. 2010 18:12Přijato
77764 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou (1 - 12/2009) (sněmovní tisk 3)4. 11. 2010 18:16Přijato
77865 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009 (sněmovní tisk 4)4. 11. 2010 18:18Přijato
77962 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2009 (sněmovní tisk 68)4. 11. 2010 18:24Přijato
78066 Strategie boje proti extremismu v roce 2009 (sněmovní tisk 5)4. 11. 2010 18:32Přijato

<<12345678>>ISP (příhlásit)