Hlasování / 7. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
74122 Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu (sněmovní tisk 139)3. 11. 2010 12:18Přijato
74222 Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu (sněmovní tisk 139)3. 11. 2010 12:20Přijato
74323 Novela z. o spotřebních daních - EU (sněmovní tisk 115)3. 11. 2010 12:35Přijato
74488 Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (sněmovní tisk 145)3. 11. 2010 15:02Zamítnuto
74588 Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (sněmovní tisk 145)3. 11. 2010 15:03Přijato
74624 Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU (sněmovní tisk 129)3. 11. 2010 15:27Přijato
74724 Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU (sněmovní tisk 129)3. 11. 2010 15:27Přijato
74814 Novela z. o dráhách - EU (sněmovní tisk 136)3. 11. 2010 15:43Přijato
74925 Novela celního zákona - EU (sněmovní tisk 134)3. 11. 2010 15:49Přijato
750  Pořad schůze4. 11. 2010 9:10Přijato (přijata námitka)
751  Pořad schůze4. 11. 2010 9:11Přijato
752  Pořad schůze4. 11. 2010 9:12Přijato
753  Pořad schůze4. 11. 2010 9:13Přijato
75482 Souhr.zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009 (sněmovní tisk 46)4. 11. 2010 11:18Přijato
75568 Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2009 (sněmovní tisk 6)4. 11. 2010 11:38Přijato
75669 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2009 (sněmovní tisk 31)4. 11. 2010 11:54Přijato
75770 Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2009 (sněmovní tisk 32)4. 11. 2010 12:01Přijato
75871 Návrh I. změny rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2010 (sněmovní tisk 125)4. 11. 2010 12:18Přijato
75917 Novela z. o ochraně ovzduší (sněmovní tisk 90)4. 11. 2010 12:49Přijato
76017 Novela z. o ochraně ovzduší (sněmovní tisk 90)4. 11. 2010 12:50Zamítnuto

<<1234567>>ISP (příhlásit)