Hlasování / 7. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
72112 Novela z. o pozemních komunikacích (sněmovní tisk 25)29. 10. 2010 13:19Přijato (zmatečné)
72212 Novela z. o pozemních komunikacích (sněmovní tisk 25)29. 10. 2010 13:19Přijato
72359 Roční účetní závěrka a výroční zpráva SFRB za rok 2008 (sněmovní tisk 76)29. 10. 2010 13:31Přijato
72460 Roční účetní závěrka a výroční zpráva SFRB za rok 2009 (sněmovní tisk 77)29. 10. 2010 13:38Přijato
72561 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2009 (sněmovní tisk 1)29. 10. 2010 13:58Zamítnuto
72661 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2009 (sněmovní tisk 1)29. 10. 2010 14:00Přijato
727  Pořad schůze3. 11. 2010 9:10Přijato
728  Pořad schůze3. 11. 2010 9:11Přijato
729  Pořad schůze3. 11. 2010 9:12Přijato
730  Pořad schůze3. 11. 2010 9:14Přijato
73183 Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2011 a 2012 (sněmovní tisk 132)3. 11. 2010 11:31Přijato
73283 Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2011 a 2012 (sněmovní tisk 132)3. 11. 2010 11:34Přijato
73383 Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2011 a 2012 (sněmovní tisk 132)3. 11. 2010 11:35Přijato
73483 Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2011 a 2012 (sněmovní tisk 132)3. 11. 2010 11:36Zamítnuto (zmatečné)
73541 Prot. o přechodných ustanoveních ke Smlouvě o Evropské unii (sněmovní tisk 48)3. 11. 2010 11:47Přijato
73643 Doh.o stabilizaci a přidružení mezi ES a Rep.Srbsko (sněmovní tisk 63)3. 11. 2010 11:56Přijato
73713 Novela z. v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků - EU (sněmovní tisk 98)3. 11. 2010 12:08Přijato
73813 Novela z. v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků - EU (sněmovní tisk 98)3. 11. 2010 12:09Přijato
73922 Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu (sněmovní tisk 139)3. 11. 2010 12:15Zamítnuto (přijata námitka)
74022 Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu (sněmovní tisk 139)3. 11. 2010 12:17Přijato

<<123456>>ISP (příhlásit)