Hlasování / 14. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
1412171 Novela z. o střetu zájmů (sněmovní tisk 144)23. 3. 2011 10:05Zamítnuto
1412273 Novela z. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (sněmovní tisk 168)23. 3. 2011 10:24Přijato
1412373 Novela z. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (sněmovní tisk 168)23. 3. 2011 10:24Zamítnuto
1412473 Novela z. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (sněmovní tisk 168)23. 3. 2011 10:26Přijato
1412588 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2009 (sněmovní tisk 37)23. 3. 2011 10:31Přijato
1412697 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2009 (sněmovní tisk 194)23. 3. 2011 10:48Přijato
1412737 Novela z. o ochraně utaj. informací a o bezpečnostní způsob. (sněmovní tisk 280)23. 3. 2011 11:01Přijato
1412840 Novela z. - trestní zákoník (sněmovní tisk 118)23. 3. 2011 11:27Zamítnuto (přijata námitka)
1412940 Novela z. - trestní zákoník (sněmovní tisk 118)23. 3. 2011 11:29Přijato
1413040 Novela z. - trestní zákoník (sněmovní tisk 118)23. 3. 2011 11:29Přijato
1413189 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2009 (sněmovní tisk 64)23. 3. 2011 11:33Přijato
1413290 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2009 (sněmovní tisk 69)23. 3. 2011 11:36Přijato
1413391 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2009 (sněmovní tisk 75)23. 3. 2011 11:38Přijato
1413493 Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady RTV za rok 2009 (sněmovní tisk 114)23. 3. 2011 11:45Přijato
1413594 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009 (sněmovní tisk 123)23. 3. 2011 11:48Přijato
1413695 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2009 (sněmovní tisk 147)23. 3. 2011 11:53Zamítnuto (přijata námitka)
1413795 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2009 (sněmovní tisk 147)23. 3. 2011 11:55Přijato
1413895 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2009 (sněmovní tisk 147)23. 3. 2011 11:56Přijato
1413996 Zpr. o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2010 (sněmovní tisk 149)23. 3. 2011 12:01Přijato
1414074 Návrh na odvolání členů DR SFDI23. 3. 2011 12:03Přijato

<<345678910>>ISP (příhlásit)