Hlasování / 13. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
13141101 Odpovědi členů vlády na písemné interpelace10. 2. 2011 9:56Přijato
13142101 Odpovědi členů vlády na písemné interpelace10. 2. 2011 10:27Přijato
1314352 Požadavky na rozpočtové rámce (sněmovní tisk 238)10. 2. 2011 10:47Zamítnuto (přijata námitka)
1314452 Požadavky na rozpočtové rámce (sněmovní tisk 238)10. 2. 2011 10:48Přijato
1314552 Požadavky na rozpočtové rámce (sněmovní tisk 238)10. 2. 2011 10:49Přijato
1314652 Požadavky na rozpočtové rámce (sněmovní tisk 238)10. 2. 2011 10:51Zamítnuto
1314753 Prot. mezi ČR a Belgickým král. o zamezení dvojího zdanění (sněmovní tisk 87)10. 2. 2011 10:56Přijato
1314855 Prot. o změně Doh. mezi státy ES a USA o letecké dopravě (sněmovní tisk 108)10. 2. 2011 11:02Přijato
1314956 Prot. o perzistentních organických polutantech (sněmovní tisk 109)10. 2. 2011 11:06Přijato
1315057 Sml.mezi ČR a vl. Černé Hory o výměně a ochr. utaj.informací (sněmovní tisk 126)10. 2. 2011 11:10Přijato
1315158 Sml.mezi ČR a vl. Rumunska o vzájemné ochraně utaj.informací (sněmovní tisk 127)10. 2. 2011 11:13Přijato
1315259 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herc.o výměně a ochr. utaj. informací (sněmovní tisk 128)10. 2. 2011 11:16Přijato
1315361 Prot. mezi ČR a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic (sněmovní tisk 186)10. 2. 2011 11:17Přijato
1315461 Prot. mezi ČR a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic (sněmovní tisk 186)10. 2. 2011 11:19Přijato
1315562 Doh.mezi státy EU a Norsk.král.o spolupr. v obl.druž.navig. (sněmovní tisk 193)10. 2. 2011 11:23Přijato
1315663 Změny harmonogramu Mezinárodní úml. o regulaci velrybářství (sněmovní tisk 197)10. 2. 2011 11:27Přijato
1315764 Prot. a Doh. mezi ČR a vládou Státu Kuvajt o letecké dopravě (sněmovní tisk 190)10. 2. 2011 11:31Přijato
1315865 Prot. mezi ČR a Kazašskou rep. o podpoře a ochr.investic (sněmovní tisk 202)10. 2. 2011 11:34Přijato
1315967 Sml. mezi ČR a Franc. rep. o spolupr. v oblasti ochr. obyv. (sněmovní tisk 220)10. 2. 2011 11:39Přijato
1316067 Sml. mezi ČR a Franc. rep. o spolupr. v oblasti ochr. obyv. (sněmovní tisk 220)10. 2. 2011 11:40Přijato

<<4567891011>>ISP (příhlásit)