Hlasování / 59. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázevDatumVýsledek
59521125 Dohoda mezi ČR a Syrskou arabskou repub. o ochraně investic (sněmovní tisk 697)19. 6. 2009 13:02Přijato
59522129 Návrh na ratifikaci změny přílohy III Rotterdamské úmluvy (sněmovní tisk 767)19. 6. 2009 13:04Přijato
59523130 Doh. mezi ČR a vl. Singapurské republiky o letecké dopravě (sněmovní tisk 772)19. 6. 2009 13:05Přijato
59524131 Prot. o změně Doh. mezi vl. ČR a vl. KLDR o ochraně inv. (sněmovní tisk 787)19. 6. 2009 13:06Přijato
59525132 Doh. mezi ČR a Dán.kr. o změně a ukončení Doh. o ochr. inv. (sněmovní tisk 797)19. 6. 2009 13:08Přijato
59526132 Doh. mezi ČR a Dán.kr. o změně a ukončení Doh. o ochr. inv. (sněmovní tisk 797)19. 6. 2009 13:10Přijato
59527134 Prot.o změně Doh. mezi ČR a Jordán.král. o ochraně investic (sněmovní tisk 813)19. 6. 2009 13:11Přijato
59528135 Sml. mezi ČR a Kyperskou rep. o zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk 839)19. 6. 2009 13:13Přijato
59529136 Doh. mezi ČR a Kanadou o podpoře a ochraně investic (sněmovní tisk 852)19. 6. 2009 13:14Přijato
59530137 Doh. mezi ČR a Tureckou rep. o podpoře a ochraně investic (sněmovní tisk 853)19. 6. 2009 13:15Přijato
59531138 Doh. mezi ČR a Makedonskou rep. o podpoře a ochraně investic (sněmovní tisk 854)19. 6. 2009 13:16Přijato
59532127 Doh. mezi ČR a vl. Belgického králov. o policejní spolupráci (sněmovní tisk 700)19. 6. 2009 13:20Přijato
59533  Procedurální hlasování19. 6. 2009 13:22Zamítnuto (zmatečné)
59534  Procedurální hlasování19. 6. 2009 13:22Zamítnuto
59535128 Smlouva mezi ČR a Gruzií o ochraně utajovaných informací (sněmovní tisk 740)19. 6. 2009 13:25Přijato
59536128 Smlouva mezi ČR a Gruzií o ochraně utajovaných informací (sněmovní tisk 740)19. 6. 2009 13:26Přijato
59537139 Doh. mezi ČR a Albán.rep. o spolupráci proti trest.činnosti (sněmovní tisk 862)19. 6. 2009 13:28Přijato
59538139 Doh. mezi ČR a Albán.rep. o spolupráci proti trest.činnosti (sněmovní tisk 862)19. 6. 2009 13:30Přijato
59539  Procedurální hlasování19. 6. 2009 13:31Zamítnuto
59540  Procedurální hlasování19. 6. 2009 13:33Přijato

<<232425262728>>ISP (příhlásit)