Hlasování / 6. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
621Úst. zák. o změnách stát. hranic se Slovenskem30. 10. 1996 16:15Zamítnuto
622Úst. zák. o změnách stát. hranic se Slovenskem30. 10. 1996 16:15Přijato
623Zák. o soc. příspěvku na tepelnou energii30. 10. 1996 18:27Zamítnuto
624Zák. o soc. příspěvku na tepelnou energii30. 10. 1996 18:27Zamítnuto
625Zák. o soc. příspěvku na tepelnou energii30. 10. 1996 18:27Přijato
626Zák. o ochraně dítěte31. 10. 1996 10:25Přijato
62723 Interpelace31. 10. 1996 10:36Zamítnuto
62823 Interpelace31. 10. 1996 11:15Zamítnuto
62916 Zpráva o plnění úkolů "Programu soc.preven.31. 10. 1996 12:00Přijato
63017 Usnesení PS k ústním interpelacím31. 10. 1996 12:08Přijato
63118 Rozpočet Senátu na rok 199731. 10. 1996 12:17Zamítnuto
63218 Rozpočet Senátu na rok 199731. 10. 1996 12:19Přijato
63319 Zpráva Rady České televize o činn. v r.199531. 10. 1996 14:25Zamítnuto
63419 Zpráva Rady České televize o činn. v r.199531. 10. 1996 14:25Přijato
63520 Zpráva o vysílání Rady ČR pro rozhl.a tel.31. 10. 1996 15:37Zamítnuto
63620 Zpráva o vysílání Rady ČR pro rozhl.a tel.31. 10. 1996 15:37Přijato
63720 Zpráva o vysílání Rady ČR pro rozhl.a tel.31. 10. 1996 15:37Přijato
63821 Usnesení PS na zrušení usn. Měst. zastup.31. 10. 1996 15:48Přijato
639Náv. voleb. komise na volbu členů FDM1. 11. 1996 9:58Přijato
64011 Volba člena stálé komise PS pro práci KPS1. 11. 1996 10:01Přijato

123ISP (příhlásit)