Hlasování / 3. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
31  Určení ověřovatelů23. 7. 1996 14:08Přijato
32  Potvrzení stavu legisl. nouze23. 7. 1996 14:19Přijato
33  Seznam ústních interpelací23. 7. 1996 14:24Přijato
34Projednání T 9 ve zkráceném jednání23. 7. 1996 14:27Přijato
35  Návrh usn. k účasti vlády na schůzi PS23. 7. 1996 14:29Přijato
36  23. 7. 1996 15:00Zamítnuto
37  N. usn. PSP k hospod. se stát. maj. jako bod 123. 7. 1996 15:02Zamítnuto
38  Dovolba delegací do meziparlament. organizací23. 7. 1996 15:03Přijato
39  Procedurální návrh23. 7. 1996 15:04Přijato
310  Usn. PS k obsaz. funkce ved. sekr. předsedy PS23. 7. 1996 15:06Zamítnuto
311  Usn. PSP žád. vládu zastavit priv. stát. podnik23. 7. 1996 15:09Zamítnuto
312  Schválený pořad schůze23. 7. 1996 15:10Přijato
313Žádost vlády ČR o vyslovení důvěry23. 7. 1996 16:46Přijato
314Žádost vlády ČR o vyslovení důvěry24. 7. 1996 18:47Přijato
315Žádost vlády ČR o vyslovení důvěry24. 7. 1996 18:50Zamítnuto
316Žádost vlády ČR o vyslovení důvěry25. 7. 1996 11:30Přijato
317  Vyslovení důvěry vládě25. 7. 1996 14:14Přijato
318  Hlasování o doprovodném usnesení25. 7. 1996 14:15Zamítnuto
319Doprovod. usn. o vyslov. důvěry vl. ČR I. část25. 7. 1996 15:26Zamítnuto
320Žádost vlády ČR o vyslovení důvěry25. 7. 1996 15:26Zamítnuto

1234ISP (příhlásit)