Hlasování poslance / 3. schůze
Ing. Zdeněk Škromach

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumHlasoval(a)Výsledek
31  Určení ověřovatelů23. 7. 1996 14:08 AnoPřijato
32  Potvrzení stavu legisl. nouze23. 7. 1996 14:19 AnoPřijato
33  Seznam ústních interpelací23. 7. 1996 14:24 NePřijato
34Projednání T 9 ve zkráceném jednání23. 7. 1996 14:27 AnoPřijato
35  Návrh usn. k účasti vlády na schůzi PS23. 7. 1996 14:29 AnoPřijato
36  23. 7. 1996 15:00 AnoZamítnuto
37  N. usn. PSP k hospod. se stát. maj. jako bod 123. 7. 1996 15:02 AnoZamítnuto
38  Dovolba delegací do meziparlament. organizací23. 7. 1996 15:03 Zdržel sePřijato
39  Procedurální návrh23. 7. 1996 15:04 NePřijato
310  Usn. PS k obsaz. funkce ved. sekr. předsedy PS23. 7. 1996 15:06 NeZamítnuto
311  Usn. PSP žád. vládu zastavit priv. stát. podnik23. 7. 1996 15:09 AnoZamítnuto
312  Schválený pořad schůze23. 7. 1996 15:10 Zdržel sePřijato
313Žádost vlády ČR o vyslovení důvěry23. 7. 1996 16:46 AnoPřijato
314Žádost vlády ČR o vyslovení důvěry24. 7. 1996 18:47 AnoPřijato
315Žádost vlády ČR o vyslovení důvěry24. 7. 1996 18:50 NeZamítnuto
316Žádost vlády ČR o vyslovení důvěry25. 7. 1996 11:30 NepřihlášenPřijato
317  Vyslovení důvěry vládě25. 7. 1996 14:14 AnoPřijato
318  Hlasování o doprovodném usnesení25. 7. 1996 14:15 NeZamítnuto
319Doprovod. usn. o vyslov. důvěry vl. ČR I. část25. 7. 1996 15:26 AnoZamítnuto
320Žádost vlády ČR o vyslovení důvěry25. 7. 1996 15:26 AnoZamítnuto

1234



ISP (příhlásit)