S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a
zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 999)


Vláda na jednání své schůze dne 25. července 2001 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 999) a doporučuje, aby při jeho dalším projednávání byla odstraněna duplicitní úprava týkající se doručování písemností a doplněno ustanovení o dni nabytí účinnosti zákona.