S t a n o v i s k o

vlády k senátnímu návrhu ústavního zákona o referendu o vstupu
České republiky do Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
(sněmovní tisk č. 996)


Vláda na jednání své schůze dne 25. července 2001 projednala a posoudila senátní návrh ústavního zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 996) a vyjádřila s tímto návrhem n e s o u h l a s .

V předloženém senátním návrhu ústavního zákona je navrženo upravit referendum monotematicky tak, že by se týkalo jen vstupu České republiky do Evropské unie. Vláda nesouhlasí s omezením ústavního zákona o referendu pouze na otázku vstupu do Evropské unie; ústavní zákon o referendu by měl mít obecnější platnost.

Součástí předloženého senátního návrhu ústavního zákona není návrh zákona, který by měl upravit další podmínky hlasovacího práva v referendu, jakož i podrobnosti navrhování, vyhlašování a provádění referenda a vyhlašování jeho výsledků, jak se uvádí v čl. 6 předloženého senátního návrhu ústavního zákona; upravit pravidla provádění referenda je přitom nezbytné.

Pro úplnost vláda sděluje, že připravuje návrh ústavního zákona o referendu, který navazuje na čl. 2 odst. 2 Ústavy České republiky a na čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a návrh zákona o provádění referenda a o změně některých dalších zákonů. Připravovaný návrh ústavního zákona mimo jiné výslovně stanoví, že o vstupu České republiky do Evropské unie lze rozhodnout pouze referendem a bude v něm formulována otázka, která by měla být v této souvislosti položena.