S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,
o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu a
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně
za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 905)


Vláda na jednání své schůze dne 2. května 2001 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu a na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 905) a zaujala k němu toto stanovisko:

a) vláda s o u h l a s í s návrhem novely zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu (čl. I předloženého návrhu zákona) a doporučuje tento návrh doplnit o další bod novely a uvést jej v tomto znění: Vláda doporučuje, aby byl 8. duben zařazen mezi významné dny, neboť na tento den připadá Mezinárodní den Romů. Tento návrh vychází ze závěrů I. kongresu romských iniciativ, který se konal ve dnech 7. až 9. dubna 1971 v Londýně a na němž bylo rozhodnuto, že 8. duben bude Mezinárodním dnem Romů. Současně vláda dává ke zvážení, aby byl mezi významné dny zařazen den 28. září - Den české státnosti. b) vláda n e s o u h l a s í s návrhem novely zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů (čl. II předloženého návrhu zákona), a to především z těchto důvodů: