S t a n o v i s k o
vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 890)


Vláda na jednání své schůze dne 18. dubna 2001 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 890) a vyslovila s tímto návrhem n e s o u h l a s, a to z dále uvedených důvodů.

1. Stanovení časového limitu pro odpovědi členů vlády na interpelace poslanců, ve smyslu předloženého návrhu zákona, by zřejmě nepřinesl zamýšlený efekt, neboť zvláště u složitějších, závažnějších a naléhavějších případů by bylo členům vlády fakticky znemožněno kvalifikovaně a obsahově dostatečně reagovat na vznesené interpelace.

2. Pokud by byl čas na odpovědi pro interpelované členy vlády regulován ve smyslu návrhu, vedlo by to zřejmě k opakovaným žádostem členů vlády o udělení slova, aby tak mohli dostatečně objasnit problematiku, které je předmětem interpelace. V tomto směru mají také členové vlády právo získat slovo na zasedání schůze komory Parlamentu, kdykoli o to požádají (čl. 38 odst. 1 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky). Ústava České republiky však jinak neomezuje dobu odpovědi na interpelaci. Navrhovaná úprava tedy není v tomto směru zcela v souladu s Ústavou České republiky.