S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb.,
o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.
a zákona č. 125/1998 Sb.
(sněmovní tisk č. 242)


Vláda na své schůzi dne 28. června 1999 posoudila a projednala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů a vyjádřila s tímto návrhem s o u h l a s s tím, že doporučuje provést v navrženém textu novely tyto úpravy:

1. V ustanovení § 21 odst. 2 (bod 4 novely) větě třetí slova “v Kurzovním lístku České národní banky” nahradit slovy “Českou národní bankou” a ve větě poslední slova “v Kurzovním lístku České národní banky platném” nahradit slovy “Českou národní bankou”.

2. V ustanovení § 21 odst. 5 (bod 5 novely) větě poslední slova “Kurzovní lístek České národní banky uvedený” nahradit slovy “kurzy devizového trhu a přepočítací poměry uvedené”.