Tomáš Hanzel - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
Ing. Klára Dostálová01
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch11


ISP (příhlásit)