Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA11


ISP (příhlásit)