Interpelovaný Ing. Petr Bendl53. schůze (7. - 17. 5. 2013)

Datum losování interpelací 9. 5. 2013

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
14. Ing. Václav VotavaIng. Petr Bendlve věci historického majetku obcí zák. 173/2012 Sb. I.
16. Ing. Ladislav SkopalIng. Petr Bendlve věci katastru nemovitostí
18. Mgr. Jan KubataIng. Petr Bendlve věci vodovodů a kanalizace novela zákona 274/2001
24. Ing. Václav VotavaIng. Petr Bendlve věci historického majetku obcí zák. 173/2012 Sb. II.
27. Ing. Ladislav SkopalIng. Petr Bendlve věci dovozu polských potravin

Datum losování interpelací 16. 5. 2013

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
6. prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.Ing. Petr Bendlve věci účetnictví na ministerstvu zemědělství
25. Petr SkokanIng. Petr Bendlve věci předražení TK v Putimi
45. ThDr. Kateřina KlasnováIng. Petr Bendlve věci situace v Lesích ČR

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)