Ing. Antonín Seďa - podané ústní interpelace38. schůze (24. 4. - 9. 5. 2012)


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 3.05.2012 v 11:05.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
2. Ing. Antonín SeďaRNDr. Petr Nečasve věci vakcín firmy Barter
22. Ing. Antonín SeďaRNDr. Petr Nečasve věci zrušení veřejných soutěží GA ČR
26. Ing. Antonín SeďaRNDr. Petr Nečasve věci projednání BS ČR
27. Ing. Antonín SeďaRNDr. Petr Nečasve věci špatné rozpočtové politiky vlády
29. Ing. Antonín SeďaRNDr. Petr Nečasve věci nákladového terminálu
31. Ing. Antonín SeďaRNDr. Petr Nečasve věci nedostatku financí na sociální služby

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
12. Ing. Antonín SeďaIng. Miroslav Kalousekve věci povodňové daně
22. Ing. Antonín SeďaMgr. Pavel Dobešve věci financování ÚZPLN
30. Ing. Antonín SeďaDr. Ing. Jaromír Drábekve věci stížnosti na posuzování stupně závislosti
35. Ing. Antonín SeďaJan Kubiceve věci financování HZS
37. Ing. Antonín SeďaRNDr. Alexandr Vondrave věci záložáků
40. Ing. Antonín SeďaIng. Miroslav Kalousekve věci zdanění vína

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)