Ing. Antonín Seďa - podané ústní interpelace14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
7. Ing. Antonín SeďaMgr. Radek Johnve věci ekonomické situace v resortu MV
13. Ing. Antonín SeďaRNDr. Alexandr Vondrave věci VÚ Žatec
21. Ing. Antonín SeďaKarel Schwarzenbergve věci diplomatických styků s oblastí Iberoameriky (N)
24. Ing. Antonín Seďadoc. MUDr. Leoš Heger, CSc.ve věci petice zaměstnanců zdravotního ústavu
30. Ing. Antonín SeďaRNDr. Alexandr Vondrave věci odměn na MO (N)
34. Ing. Antonín SeďaRNDr. Alexandr Vondrave věci střelnice Hamry (N)

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)