Interpelovaný Jan Kubice


DatumPoslanecVěcStav
28. 4. 2011JUDr. Jeroným Tejcve věci personálních změnpřednesena, interpelovaný nepřítomen
28. 4. 2011Ing. Václav Klučkave věci nekomunikace ve vedení ministerstvapřednesena, interpelovaný nepřítomen
28. 4. 2011JUDr. Jeroným Tejcve věci egentury SUB SApřednesena, interpelovaný nepřítomen
28. 4. 2011Ing. Antonín Seďave věci zneužívání peněz na protikorupčním útvarupřednesena, interpelovaný nepřítomen
28. 4. 2011JUDr. Jeroným Tejcve věci koncepce MVnepřednesena, neznámo
28. 4. 2011Ing. Václav Klučkave věci cizinecké policie Koněvova Prahapřednesena, interpelovaný nepřítomen
28. 4. 2011Ing. Jiří Paroubekve věci stíny minulostipřednesena, interpelovaný nepřítomen
28. 4. 2011Ing. Ladislav Šinclve věci odměňování u Policie ČRnepřednesena, propadla
28. 4. 2011Ing. Václav Klučkave věci ukončení střední školy PO ve Frýdku- Místkupřednesena, interpelovaný nepřítomen
28. 4. 2011Ing. Václav Klučkave věci snižování kvality práce Policienepřednesena, vzata zpět
28. 4. 2011Ing. Václav Klučkave věci války Policistů?neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
28. 4. 2011Ing. Václav Klučkave věci cizinecké policieneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
5. 5. 2011Ing. Václav Klučkave věci interpelací v Poslanecké sněmovněpřednesena, interpelovaný nepřítomen
5. 5. 2011Jan Látkave věci peníze pro dobrovolné hasičepřednesena, interpelovaný nepřítomen
5. 5. 2011Ing. Antonín Seďave věci rozkladu protikorupční policiepřednesena, interpelovaný nepřítomen
5. 5. 2011Ing. Václav Klučkave věci snižování kvality práce policiepřednesena, interpelovaný nepřítomen
5. 5. 2011Jan Látkave věci pomoc dobrovolným hasičůmpřednesena, interpelovaný nepřítomen
5. 5. 2011Ing. Jiří Paroubekve věci personální politiky na ministerstvupřednesena, interpelovaný nepřítomen
5. 5. 2011Ing. Václav Klučkave věci války policajtůpřednesena, interpelovaný nepřítomen
5. 5. 2011Jan Látkave věci šetření na hasičíchpřednesena, interpelovaný nepřítomen
5. 5. 2011Ing. Václav Klučkave věci cizinecké policieneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
5. 5. 2011Ing. Václav Klučkave věci hradecké odyseyneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
9. 6. 2011Mgr. Ivana Leváve věci policejních stanicpřednesena, interpelovaný nepřítomen
9. 6. 2011Ing. Václav Klučkave věci rozpočtu Ministerstva vnitrapřednesena, interpelovaný nepřítomen
9. 6. 2011Ing. Jiří Paroubekve věci vztahů firmy SUB SA se státní správoupřednesena, interpelovaný nepřítomen
9. 6. 2011Ing. Jiří Paroubekve věci personální politiky MVpřednesena, interpelovaný nepřítomen
9. 6. 2011Ing. Václav Klučkave věci písemné odpovědi na ústní interpelace - nekomunikaceneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
9. 6. 2011Ing. Václav Klučkave věci české poštyneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
16. 6. 2011Ladislav Velebnýve věci měření rychlosti v obcíchpřednesena, interpelovaný nepřítomen
16. 6. 2011Ing. Václav Klučkave věci nekomunikace v minulém vedení ministerstvapřednesena, interpelovaný nepřítomen
16. 6. 2011Jan Látkave věci rozpočtu MVpřednesena, interpelovaný nepřítomen
16. 6. 2011Ing. Václav Klučkave věci české poštyneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
16. 6. 2011Ing. Václav Klučkave věci stávky - nasazení policieneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
16. 6. 2011Ing. Václav Klučkave věci vybavenosti policejních služebenneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
22. 9. 2011prof. RNDr. Ivan Ohlídalve věci kauzy Petrovy boudypřednesena, odpověď písemně
22. 9. 2011Ing. Jiří Paroubekve věci podnikatelské aktivity pana ministrapřednesena, odpověď písemně
22. 9. 2011Ing. Jiří Paroubekve věci personální politiky resortuneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
22. 9. 2011Ing. Jiří Paroubekve věci situace na Šlukonovskuneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
27. 10. 2011Ing. Jiří Paroubekve věci stavu policiepřednesena, odpověď písemně
27. 10. 2011Jiří Šlégrve věci "Šluknovský výběžek"nepřednesena, propadla
3. 11. 2011JUDr. Jeroným Tejcve věci hasičského sboruneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
3. 11. 2011Karel Černýve věci financování HZSneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
3. 11. 2011JUDr. Jeroným Tejcve věci občanských průkazůneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
3. 11. 2011Ing. Antonín Seďave věci odhalování korupceneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
8. 12. 2011Ing. Václav Klučkave věci plnění bezpečnostní strategiepřednesena, odpověď písemně
8. 12. 2011Ing. Antonín Seďave věci stavu Inspekce PČRpřednesena, odpověď písemně
8. 12. 2011Ing. Václav Klučkave věci shody s policejním prezidentemneznámo
8. 12. 2011Ing. Antonín Seďave věci odhalování obchodu s lidmipřednesena, odpověď písemně
8. 12. 2011Ing. Antonín Seďave věci odhalování korupcenepřednesena, vzata zpět
15. 12. 2011prof. RNDr. Ivan Ohlídalve věci České poštypřednesena, interpelovaný nepřítomen
15. 12. 2011Michal Doktorve věci provozu PVS ČR - riziko bezdůvodného obohacenípřednesena, interpelovaný nepřítomen
15. 12. 2011Ing. Václav Klučkave věci shody ministra vnitra a policejního prezidentapřednesena, interpelovaný nepřítomen
15. 12. 2011Ing. Václav Klučkave věci krizového řízení u Policie ČRpřednesena, interpelovaný nepřítomen
2. 2. 2012Ing. Václav Klučkave věci reformy policiepřednesena, doplňující otázka
2. 2. 2012Michal Doktorve věci provozu PVSČR riziko bezdůvodného obohacenípřednesena, bez doplňující otázky
2. 2. 2012Ing. Antonín Seďave věci financování hasičůneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
2. 2. 2012Ing. Václav Klučkave věci postupu ve změnách systematizace Policie ČRneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
2. 2. 2012PaedDr. Milada Halíkováve věci bezp. situace na Karvinskuneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
2. 2. 2012Jan Látkave věci HZSneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
2. 2. 2012Mgr. Marta Semelováve věci financování hasičůneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
2. 2. 2012Ing. Václav Klučkave věci zvýšeného rizika kriminality v okrese Karvináneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
2. 2. 2012Ing. Václav Klučkave věci budoucnosti hasičského zách. útvaru v Hlučíněneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
9. 2. 2012JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrováve věci respektování rozhodnutí soudu - Nadiradzepřednesena, odpověď písemně
9. 2. 2012Ing. Václav Klučkave věci internetové sítě na policejních služebnáchnepřednesena, propadla
9. 2. 2012Jan Látkave věci HZSneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
9. 2. 2012Mgr. Marta Semelováve věci peněz pro hasičeneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
9. 2. 2012Ing. Jan Baborve věci pořizování občan. průkazů na MěÚneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
9. 2. 2012Ing. Václav Klučkave věci budoucnosti hasičského zách. útvaru v Hlučíněneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
9. 2. 2012PaedDr. Milada Halíkováve věci bezpečtnostní situace na Karvinskuneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
9. 2. 2012Ing. Antonín Seďave věci "pomáhat a chránit"neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
9. 2. 2012Ing. Jiří Paroubekve věci zprávy MV - údajně hrozí v 35 místech ČR nepokojeneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
15. 3. 2012Mgr. Roman Sklenákve věci smluv uzavřených s firmou Fujitsupřednesena, odpověď písemně
15. 3. 2012Karel Černýve věci bezpečnostipřednesena, odpověď písemně
15. 3. 2012Ing. Václav Klučkave věci budoucnosti záchranného útvaru v Hlučíněpřednesena, odpověď písemně
15. 3. 2012Jan Látkave věci HZSneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
15. 3. 2012Josef Tancošve věci bezpečnostní situace v ČR Ineprednesena, uplynuti casu pro interpelace
15. 3. 2012Josef Tancošve věci bezpečnostní situace v ČR IIneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
15. 3. 2012Mgr. Marta Semelováve věci financování hasičůneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
15. 3. 2012Ing. Antonín Seďave věci financování HZSneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
15. 3. 2012Ing. Václav Klučkave věci vnitřní bezpečnosti a zmrazení rozpočtuneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
3. 5. 2012Jan Látkave věci HZSpřednesena, odpověď písemně
3. 5. 2012Mgr. Marta Semelováve věci financování hasičůneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
3. 5. 2012Ing. Antonín Seďave věci financování HZSneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
3. 5. 2012Ing. Václav Klučkave věci "jak dál s policií a hasiči"neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
7. 6. 2012Ing. Václav Klučkave věci stravování příslušníků HZS ve výkonu službypřednesena, odpověď písemně
7. 6. 2012Mgr. Marta Semelováve věci financování policiepřednesena, odpověď písemně
7. 6. 2012Ing. Jiří Paroubekve věci policejních manévrůpřednesena, odpověď písemně
7. 6. 2012MUDr. Jiří Štětinave věci boje proti korupcineprednesena, uplynuti casu pro interpelace
7. 6. 2012MUDr. Vojtěch Adamve věci rušení stanic HZSneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
7. 6. 2012Ing. Václav Klučkave věci podpory ekonomického informačního systému MVneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
7. 6. 2012Ing. Václav Klučkave věci vydávání nových pasů a OPneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
7. 6. 2012Ing. Antonín Seďave věci financování HZS v roce 2013neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
14. 6. 2012MUDr. Vojtěch Adamve věci rušení stanic HZSpřednesena, interpelovaný nepřítomen
14. 6. 2012Ing. Václav Klučkave věci integrace HZS do EIS MV ČRpřednesena, interpelovaný nepřítomen
14. 6. 2012Ing. Jiří Paroubekve věci úniků informací z trestního řízenípřednesena, interpelovaný nepřítomen
14. 6. 2012Mgr. Radek Johnve věci situace ve vyloučených lokalitáchnepřednesena, propadla
14. 6. 2012MUDr. Jiří Štětinave věci boje proti korupcinepřednesena, vzata zpět
6. 9. 2012Jan Látkave věci policiepřednesena, doplňující otázka
6. 9. 2012Jan Látkave věci "hasiči"přednesena, doplňující otázka
25. 10. 2012Ing. Jiří Petrůve věci financování základních registrůpřednesena, odpověď písemně
25. 10. 2012Ing. Václav Klučkave věci zásahu policie na pražském Andělu dne 23.10.2012neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
6. 12. 2012JUDr. Vít Bártave věci personální a strukturální změny na UZČpřednesena, interpelovaný nepřítomen
6. 12. 2012Ing. Antonín Seďave věci zatajených odposlechů v kauze D. Rathapřednesena, interpelovaný nepřítomen
13. 12. 2012Ing. Karel Šidlove věci rušení malých matrikpřednesena, interpelovaný nepřítomen
7. 2. 2013MUDr. Jiří Štětinave věci povolování videoloterijních terminálůpřednesena, interpelovaný nepřítomen
7. 2. 2013Ing. Václav Klučkave věci používání GPS při výkonu zaměstnání strážníka OPpřednesena, interpelovaný nepřítomen
7. 2. 2013Ing. Václav Klučkave věci přezkušování strážníků obecních policiíneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
21. 3. 2013Karel Černýve věci venkovských poštpřednesena, interpelovaný nepřítomen
21. 3. 2013Ing. Václav Votavave věci ostrahy sídla NKÚ I.přednesena, interpelovaný nepřítomen
21. 3. 2013Ing. Václav Klučkave věci kompetence v řízení obecních policiípřednesena, interpelovaný nepřítomen
21. 3. 2013Ing. Václav Votavave věci ostrahy sídla NKÚ II.nepřednesena, vzata zpět
21. 3. 2013JUDr. Vít Bártave věci veřejného zájmu při povolování hazardunepřednesena, propadla
9. 5. 2013Jiří Šlégrve věci amnestie prezidenta republikypřednesena, interpelovaný nepřítomen
9. 5. 2013Mgr. Marta Semelováve věci procovních podmínek pracovníků poštyneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
16. 5. 2013JUDr. Jeroným Tejcve věci "pokuty"přednesena, interpelovaný nepřítomen
16. 5. 2013Mgr. Marta Semelováve věci pracovních podmínek pracovníků České poštypřednesena, interpelovaný nepřítomen
16. 5. 2013prof. RNDr. Ivan Ohlídalve věci zjištění NKÚ na ministerstvu vnitraneprednesena, uplynuti casu pro interpelace


ISP (příhlásit)