Bc. Jan Pajer - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
RNDr. Alexandr Vondra12


ISP (příhlásit)