Ing. Josef Šenfeld - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
RNDr. Petr Nečas22
Mgr. Alena Hanáková01
Ing. Kamil Jankovský11


ISP (příhlásit)