Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy
Usnesení

č. 1Volba ověřovatelů podvýboru (23. listopadu 2010) 
č. 2Souhlas s návrhem novely zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. (3. února 2011) 
č. 3Informace podané zástupci Ministerstva vnitra k aktuální situaci v resortu Ministerstva vnitra na úseku veřejné správy a informace podané panem Mgr. Zdeňkem Zajíčkem, výkonným místopředsedou Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. (5. května 2011) 
č. 4Informace podané zástupci Ministerstva vnitra o přípravě a realizaci základních registrů (23. září 2011) 
č. 5k občanským průkazům, základním registrům, KIVS a k situaci v s. p. Česká pošta (8. prosince 2011) 
č. 6ke stávajícímu znění sněmovního tisku 535, zákon o poštovních službách (2. února 2012) 
č. 7k digitalizaci příslušných formulářů a přihlašování agend (3. května 2012) 
č. 8ke spuštění základních registrů (20. září 2012) 
č. 9 (20. září 2012) 
č. 10k a v.r. Bc. Jan K l á n v.r. předseda podvýboru ověřovatel (13. prosince 2012) 
č. 11k a v.r. Bc. Jan K l á n v.r. předseda podvýboru ověřovatel (13. prosince 2012) 
č. 12k a v.r. Bc. Jan K l á n v.r. předseda podvýboru ověřovatel (13. prosince 2012) 
č. 13k a v.r. Bc. Jan K l á n v.r. předseda podvýboru ověřovatel (13. prosince 2012) 
č. 14k projektům e-sbirka a e-legislativa (13. prosince 2012) 
č. 15k a v.r. Ing. Lenka A n d r ý s o v á v.r. předseda podvýboru členka podvýboru (6. března 2013) 
č. 16k a v.r. Ing. Lenka A n d r ý s o v á v.r. předseda podvýboru členka podvýboru (6. března 2013) 
č. 17k a v.r. Ing. Lenka A n d r ý s o v á v.r. předseda podvýboru členka podvýboru (6. března 2013) 
č. 18k u j e za práci spojenou s téměř jednoročním bezproblémovým provozem ZR. (13. června 2013) 
č. 19k a v.r. Ing. Lenka A n d r ý s o v á v.r. předseda podvýboru členka podvýboru (13. června 2013) ISP (příhlásit)