Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 1Volba ověřovatelů výboru pro životní prostředí (8. července 2010) 
č. 2Volba členů volební komise pro volbu předsedy výboru (8. července 2010) 
č. 3Volba předsedy výboru pro životní prostředí (8. července 2010) 
č. 4Volba místopředsedů výboru pro životní prostředí (8. července 2010) 
č. 5Návrh na nominaci členů Rady Státního fondu životního prostředí České republiky (11. srpna 2010) 
č. 6Schůzka předsedů výborů pro životní prostředí parlamentů Evropské unie (11. srpna 2010) 
č. 7Státní závěrečný účet za rok 2009, kapitola 348 - Český báňský úřad (9. září 2010) 
č. 8Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR za rok 2009 (9. září 2010) 
č. 9Státní závěrečný účet za rok 2009, kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí ČR (9. září 2010) 
č. 10ke zřízení podvýborů (9. září 2010) 
č. 11k volbě předsedů podvýborů (9. září 2010) 
č. 12Návrh poslanců Pavla Drobila, Pavola Lukši a Kristýny Kočí na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 90) (4. listopadu 2010) 
č. 13Návrh Státního rozpočtu na rok 2011 kapitoly 348 - Český báňský úřad (18. listopadu 2010) 
č. 14Návrh Státního rozpočtu na rok 2011 kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí (18. listopadu 2010) 
č. 15Návrh Státního rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky na rok 2011 (18. listopadu 2010) 
č. 16ke zřízení podvýborů (18. listopadu 2010) 
č. 17Volba členů podvýborů výboru pro životní prostředí (18. listopadu 2010) 
č. 18Záměry zahraničních aktivit výboru pro životní prostředí na rok 2011 (18. listopadu 2010) 
č. 19Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury (tisk 24) (20. ledna 2011) 
č. 20Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2009 (tisk 194) (20. ledna 2011) 

12345
ISP (příhlásit)