Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 141k návrhu poslanců Rudolfa Chlada, Václava Horáčka, Václava Kubaty a dalších na vydání zákona o bezpečném pohybu při lyžování, snowboardingu a jízdě na jízdním kole (tisk 648) (10. dubna 2013) 
č. 142k Výroční zprávě o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury ČR pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR za rok 2012 (tisk 949) (10. dubna 2013) 
č. 143k informaci o záměru sloučení Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) s Národním institutem pro vzdělávání (NUV) (10. dubna 2013) 
č. 144ze dne 22. května 2013 ve věci Závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 334 - Ministerstvo kultury (z 30. schůze) 
č. 145ze dne 22. května 2013 ve věci Hodnotící zprávy Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2012 (z 30. schůze) 
č. 146k hospodaření Státního fondu kultury za rok 2012 (z 30. schůze) 
č. 147ze dne 22. května 2013 ve věci Závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 361 - Akademie věd ČR (z 30. schůze) 
č. 148ze dne 22. května 2013 ve věci Závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 377 - Technologická agentura České republiky (z 30. schůze) 
č. 149ze dne 22. května 2013 ve věci Závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 321 - Grantová agentura ČR (z 30. schůze) 
č. 150ke Zprávě o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období říjen 2012 - březen 2013 (tisk 1011) (z 30. schůze) 
č. 151ze dne 22. května 2013 ve věci Závěrečného účtu za rok 2012, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (z 30. schůze) 
č. 152k návrhu poslanců Rudolfa Chlada, Václava Horáčka, Václava Kubaty a dalších na vydání zákona o bezpečném pohybu při lyžování, snowboardingu a jízdě na jízdním kole (tisk 648) (22. května 2013) 
č. 153ke svolání výboru (22. května 2013) 
č. 154k poslaneckému návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 951) (22. května 2013) 
č. 155k rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2013 (22. května 2013) 
č. 156ke stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Technologické agentury ČR (22. května 2013) 
č. 157k návrhu na udělení znaků a vlajek (14. června 2013) 
č. 158k návrhu na udělení znaků a vlajek (14. června 2013) 
č. 159k cestě zástupců výboru do Gruzie (7. srpna 2013) 

<<45678
ISP (příhlásit)