Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 81ve věci účasti českých paralympiků na Paralympijských hráchv Londýně 2012 (18. ledna 2012) 
č. 82k cestě zástupců výboru do Finska (2. února 2012) 
č. 83k návrhu na udělení znaků a vlajek (22. února 2012) 
č. 84k vládnímu návrhu, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních ao preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů (tisk 574) (22. února 2012) 
č. 85k převzetí záštity (22. února 2012) 
č. 86k volbě členů podvýboru kulturu (22. února 2012) 
č. 87k převzetí záštity (4. dubna 2012) 
č. 88k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních ao preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů (tisk 574) (4. dubna 2012) 
č. 89k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 564) (4. dubna 2012) 
č. 90k Výročnízprávě o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury ČR za rok 2011 (tisk 637) (4. dubna 2012) 
č. 91k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) (tisk 603) (4. dubna 2012) 
č. 92k návrhu na udělení znaků a vlajek (16. května 2012) 
č. 93ve věci Závěrečného účtu za rok 2011, kapitola 334 - Ministerstvo kultury (16. května 2012) 
č. 94ve věci Závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2011 (16. května 2012) 
č. 95ve věci Závěrečného účtu Státního fondu kultury za rok 2011 (16. května 2012) 
č. 96ve věci Závěrečného účtu za rok 2011, kapitola 361 - Akademie věd ČR (16. května 2012) 
č. 97ve věci Závěrečného účtu za rok 2011, kapitola 321 - Grantová agentura ČR (16. května 2012) 
č. 98ve věci Závěrečného účtu za rok 2011, kapitola 377 - Technologická agentura České republiky (16. května 2012) 
č. 99ke stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Technologické agentury ČR (16. května 2012) 
č. 100ve věci Závěrečného účtu za rok 2011, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (16. května 2012) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)