Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 61k Informaci o stavu čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů v gesci MŠMT (12. října 2011) 
č. 62k návrhu na udělení znaků a vlajek (23. listopadu 2011) 
č. 63k návrhu státního rozpočtu na rok 2012,kapitola 334 - Ministerstvo kultury (23. listopadu 2011) 
č. 64k návrhu rozpočtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie na rok 2012 (23. listopadu 2011) 
č. 65k návrhu rozpočtu Státního fondu kultury České republiky na rok 2012 (23. listopadu 2011) 
č. 66k návrhu státního rozpočtu na rok 2012,kapitola 361 - Akademie věd ČR (23. listopadu 2011) 
č. 67k návrhu státního rozpočtu na rok 2012,kapitola 321 - Grantová agentura ČR (23. listopadu 2011) 
č. 68k návrhu státního rozpočtu na rok 2012, kapitola 377 - Technologická agentura České republiky (23. listopadu 2011) 
č. 69k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 403) (23. listopadu 2011) 
č. 70k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 443) (23. listopadu 2011) 
č. 71k návrhu státního rozpočtu na rok 2012, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (23. listopadu 2011) 
č. 72ke Zprávě o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury ČR za období od října 2010 do září 2011 (tisk 533) (23. listopadu 2011) 
č. 73ke stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury ČR (23. listopadu 2011) 
č. 74ke svolání výboru (23. listopadu2011) 
č. 75k jednání podvýboru pro regionální školství (23. listopadu2011) 
č. 76k podvýboru pro kulturu (18. ledna 2012) 
č. 77k podvýboru pro regionálníškolství (18. ledna 2012) 
č. 78k vládnímu návrhu, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 477) (18. ledna 2012) 
č. 79k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky ( tisk 555) (18. ledna 2012) 
č. 80ke svolání výboru (18. ledna2012) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)