Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 41k rezignaci a volbě místopředsedy výboru (6. dubna 2011) 
č. 42k Výroční zprávě České školní inspekce za rok 2009/2010 (6. dubna 2011) 
č. 43k cestě zástupců výboru do Francie (29. dubna 2011) 
č. 44k volbě členů podvýboru pro kulturu (18. května 2011) 
č. 45k převzetí záštity (18. května 2011) 
č. 46k semináři "Události v Egyptě v obecném kontextu krizových momentů vývoje starých i moderních společností" (18. května 2011) 
č. 47ve věci Závěrečného účtu za rok 2010,kapitola 334 - Ministerstvo kultury (18. května 2011) 
č. 48ve věci Závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2010 (18. května 2011) 
č. 49ve věci Závěrečného účtu Státního fondu kultury za rok 2010 (18. května 2011) 
č. 50ve věci Závěrečného účtu za rok 2010, kapitola 361 - Akademie věd ČR (18. května 2011) 
č. 51ve věci Závěrečného účtu za rok 2010, kapitola 321 - Grantová agentura ČR (18. května 2011) 
č. 52ve věci Závěrečného účtu za rok 2010, kapitola 377 - Technologická agentura České republiky (18. května 2011) 
č. 53k návrhu na udělení znaků a vlajek (18. května 2011) 
č. 54ve věci Závěrečného účtu za rok 2010, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (19. května 2011) 
č. 55k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 340) (8. září 2011) 
č. 56k návrhu poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 333) (8. září 2011) 
č. 57k návrhu poslanců Hany Orgoníkové, Ivana Ohlídala, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízení a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 255) (8. září 2011) 
č. 58k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 340) (12. října 2011) 
č. 59k návrhu poslanců Waltera Bartoše, Anny Putnové a Milana Šťovíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů(tisk 429) (12. října 2011) 
č. 60k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 340) (12. října 2011) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)