Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 21k návrhu na udělení znaků a vlajek (3. listopadu 2010) 
č. 22k návrhu státního rozpočtu na rok 2011, kapitola 334 - Ministerstvo kultury (24. listopadu 2010) 
č. 23k návrhu rozpočtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie na rok 2011 (24. listopadu 2010) 
č. 24k návrhu rozpočtu Státního fondu kultury České republiky na rok 2011 (24. listopadu 2010) 
č. 25k návrhu státního rozpočtu na rok 2011, kapitola 361 - Akademie věd (24. listopadu 2010) 
č. 26k návrhu státního rozpočtu na rok 2011, kapitola 321 - Grantová agentura (24. listopadu 2010) 
č. 27k návrhu státního rozpočtu na rok 2011, kapitola 377 - Technologická agentura České republiky (24. listopadu 2010) 
č. 28k návrhu státního rozpočtu na rok 2011, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (25. listopadu 2010) 
č. 29ke Zprávě o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2009 - 2010 (tisk 166) (24. listopadu 2010) 
č. 30ke stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury ČR (24. listopadu 2010) 
č. 31k volbě členů podvýborupro vědu a vysoké školy (25. listopadu 2010) 
č. 32k volbě členů podvýboru pro regionální školství (25. listopadu 2010) 
č. 33k volbě členů podvýboru pro mládež a sport (25. listopadu 2010) 
č. 34k volbě členů podvýboru pro kulturu (25. listopadu 2010) 
č. 35k zahraničním aktivitám výboru pro rok 2011 (19. ledna 2011) 
č. 36k převzetí záštity (19. ledna 2011) 
č. 37ke svolání výboru (23. února 2011) 
č. 38k návrhu na udělení znaků a vlajek (23. února 2011) 
č. 39k výjezdnímu zasedání výboru (15. března 2011) 
č. 40k informaci ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše ve věci zapracování připomínek ke státní maturitě (6. dubna 2011) 

<<123456>>




ISP (příhlásit)